2014. október 30., csütörtök

Az ellenség megközelítése / Engage the enemy

A sorozat következő tagja arról, hogy közelítsd meg az ellenfelet.

Next part of the series. How to engage the enemy?


2014. október 27., hétfő

Pozíciók / Positions

A sorozat második darabja, egy gyakorlat az alapvető állásokhoz.

Second part of the series, exercises for the basic positions.


2014. október 24., péntek

Lábmunka / Footwork

Sokan jelezték, hogy nem tudtak eljönni a szemináriumra, és hogy nincs-e valami videóanyag. Ott nem készült, de idehaza elkezdtem az alapvető mozgáselemeket "megfilmesíteni"

Az első darab az alapvető lábmunkát mutatja be.

Many friends told me that they could not attend in my seminar, but they ask me for some video material. I do not made any during the seminar but now I started making some.

The first part about the footwork.


2014. október 13., hétfő

Szablya szeminárium / Saber seminar

Szablyavívó szeminárium
(english version below the hungarian)

Szombaton megtartottam a Végek Művészete – szablyavívás a török korban elnevezésű szemináriumomat.
12 fő vett részt az eseményen. Jó kis csapat gyűlt össze, nagyon jól lehetett haladni. A rendezvényt egy előadással kezdtem, ahol a kutatómunkám forrásairól beszéltem. 

Ezt követte az alapelvekről szóló rész, ami már félig-meddig gyakorlati edzés volt. Majd utána belecsaptunk a jóba, és végigmentünk a rekonstruált mozgásanyag fő pontjain. Lábmunka, alapállások, alapvető mozgások, hárítások, és az ezekre adható reakciók. Az látszott, hogy a klasszikus szablyában gyakorlottaknak kissé idegen a köríves mozgáson alapuló, eltérő lábállásokat használó rendszer, de gyorsan belejöttek.

Egy rövid ebédszünet után jött a belharc, ami egy nagyon markáns része ennek a vívásnak. Ezt követően a különböző cselek és bonyolultabb meneteket tekintettük át, az eseményt pedig szabadharc zárta.

Remélem, a résztvevők jól érezték magukat, és hasznosan telt nekik a szombat.

Képek a poszt végén!

Saber seminar

At Saturday I held my saber fencing seminar with 12 participant. The group was very good, we can work well. The first part of seminar was a presentation about the background of my research. After this were the lecture about the basic principles. We started with the theoretical basic of the system as "vor-nach-indes" etc and followed by the basic guards, postions, basic footwork, cuts and parries. I saw that the circular movement was a bit hard for the student with solid "classical saber" background but they can adopt easily.

After the lunch we practiced the close-combat techniques, which is a very important part of this kind of fencing. The last section was the tricks and drills, and we finished the event with free sparring.

I hope that all participant had a great and valuable time!


előadás / presentation


lábmunka gyakorlás / footwork practice

a "közben" pillanata / moment of "indes"

pozíciók / positions


köríven mozgunk / circular movement

belharc technikák / close-combat techniques

Belharc technikák / close-combat techniques
csoportkép / group photo

2014. október 8., szerda

Látogatóban a Csillag Rendjénél / Visiting the Order of Stars

Látogatóban
(english text available after the hungarian)

Tegnap Maci barátommal Kaposváron voltam edzésen. A röpke 2,5 órás utat azért tettük meg, mert az egyik helyi hagyományőrző egyesület, a CsillagRendje leboltolta az Ars Ensissel, hogy becsatlakoznak az egyesület iskolarendszerébe. A részleteket nem ismerem, de maga az ötlet szerintem nagyon jó. Főleg az tetszik – amit sok helyen is látok – hogy „hagyományos hagyományőrzők” egyre nagyobb figyelmet fordítanak az öltözék/tábor/életmód vonal mellett a vívás megtanulásának is. Ez szerintem egy nagyon jó, és előremutató dolog.
Csapatzaszlo
Csillag Rendje
Egyrészt ezért is mentem el, másrészt azért mert Maci hívott, harmadrészt pedig a kiváncsiság vitt rá. Meg kell mondanom, hogy nagyon kellemes élmény volt. Mint kiderült nem is csak a Csillag Rendje tagjai voltak jelen – egyébként meglepően nagy számban – hanem a Fekete Hollók is képviseltették magukat, illetve olyan újoncok is, akik csak most kezdték az ismerkedést a HEMA világával.
Maga az edzés első alkalom lévén nem volt túlságosan kimerítő, vagy technika-orientált, de ennek ellenére azért volt ilyen is. Az nagyon látszik a társaságon, hogy egyrészt nem most van első ízben kard a kezükben, illetve összeszokott, működő csapatról van szó. Ebből fakadóan a hangulat kellemesen oldott volt, egy – két megvillanást kivéve gördülékenyen ment minden. Szóval összességében jól éreztem magam, és további sok sikert kívánok Xéniának és csapatának. Valószínű, ha időm engedi még fogok velük találkozni a közeljövőben.

Visit

Yesterday I was in Kaposvár with my friend, Maci. We made this 2,5 hours trip because the Order of Star (reenacment group in Kaposvár) made a business with Ars Ensis, and they joined to the school-system of Ars Ensis. I do not know the details, but this is very good idea I think.I saw a lot of good reenactment group who care not only for the shiny armour and tents but the motion and techniques aswell. This is a very positive thing.

Csapatzaszlo
Order of Star
First I go because of this, second because my friend invite me but third I was curious. And it was a very good experience! The group was large - and the people do not come only from Order of Star but the Black Raven (other group in Kaposvár) and there was some neewbie aswell. It is seemed that not this was the first time when this people hold a sword. Because this was the first training we do not make a lot of techiques but the time was very valuable I think. 

The people was well - motivated, happy and (more-or-less) disciplined. This is a close-knit team, and because of this we had a very nice training yesterday. Good luck for Xénia and her group in the future and I will join again if my time allows!

2014. szeptember 30., kedd

XVII századi szablya; 20. rész/ XVII century saber; part 20.

Szablya 1611-ből
(english text available bellow the hungarian)

Az alábbi - sajnos nem túl hosszú - forrásokat érdemes elemezni, ha a XVI-XVII század szablyavívását szeretnénk kutatni. A szövegből és ábrákból levonható következtetések egybevágnak a Marcelli - féle forrásban található jellemzéssel. 

Érdemes megfigyelni a szablyákat, amelyek határozottan törökös beütésűek.
Emellett a képekre ránagyítva két jellegzetes fogásmódot találunk, a "klasszikus" módozatot és a gerincfogást.

Forrás: Ein new Kůnstliches Fechtbuch im Rappier
Szerző: Michael Hundt
Kiadás: 1611 Lipcse
Fordítás: Kevin Maurer


96
Ha Kegyelmességed szablyával a kézben áll, és valaki ellene jön rapírral, és vágni vagy szúrni akarja Kegyelmességedet, állítsa meg a szúrását vagy vágását teljes igyekezettel, bárhová is sújtson  vagy szúrjon. Ha Kegyelmességed látja, hogy elérhető (az ellenfél) és nincs tőle túlságosan messze – mert közelebbről elérhető – annál jobb, ha semmiképpen nem nyit neki nyílást a test egyik oldalán sem, ahonan jöhet. Ha mélyen vág Kegyelmességedre, láthatja, hogy berohanhat a szablyával. Hasonlóképp, ha Kegyelmességedre szúr, el tudja vágni a szúrást és gyorsan be tud szaladni a pengéje alatt. Így vívhat Kegyelmességed vele, mert ez megadja a lehetőséget. De nem szabad elfelejteni a lépést, mert a lépés és a sebesség nagyon fontos, éppúgy, mint minden darab, amit leírtam itt.
szablyával rapír ellen

97. 
Ha Kegyelmességednél rapír van, és valaki jön szablyával és fürgén vágni akar Önre, akkor Kegyelmességed nem szabad, hogy hagyja, hogy megfelelő módon megközelítse vagy megüsse a pengéjét. Hasonlóképpen, amikor végre akarja hajtani a cseleit, Kegyelmességednek nem kell megszúrnia, de szorgalmasan figyelmet kell fordítania a vágásaira és szúrásaira és Kegyelmességed elérheti egy hosszú szúrással, ezért jó, ha látja, mikor tudja megszúrni az öklét vagy a kezét. Sok nagy gondolatot nem forgathat a fejében, ha az ökle vagy a keze sebesült és a mondás jól tartja: "Arrogance rarely does well, because if the hand or fist is gone, so it is with one who can knock well, where he otherwise remains at the court." (ezt nem tudom épkézláb módon lefordítani)

rapírral szablya ellen


Saber  from 1611

This - sadly very short - source is very intresting if would like to study the XVI-XVII century saber fencing. The conclusion from the text and pictures mach with the conlcusions from Marcelli's book. 

It is worth observing  the strongly turkish-style of the sabers.
If you wach the pictures closely you can see two typical handle-style of the grip. The "classic" and the "spina" (I do not know the exact english term. Yo put your thumb onto the back of the grip)

Source: Ein new Kůnstliches Fechtbuch im Rappier
Autgor: Michael Hundt
Publishing: 1611 Leipzig
Translation: Kevin Maurer

  
96. 
If Your Grace has a Saber in the hand, and one comes at you with a rappier, and he cuts or thrusts at your grace, then set off his thrust or cut with all diligence, wherever he has struck or thrust. If your grace sees, that he is reachable (obtainable) and that you are not too far back from him, because the closer to the displacing of him, the better it is, that you provide no means of an opening to him on all sides of the body, where he comes from and then he cuts deep at your grace, then you must see, that you may run in with the Saber, likewise, if he thrusts at your grace, then see that you cut away the thrust, and run in quickly under his blade, thus can Your Grace fence with him, as it will give you the opportunity. But that you must not forget the steps, because the stepping and the speed is very much located, as well as all my stücken that are targeted there.

with saber against rapier

97. 
If Your Grace has a rappier with you, and one comes at you with a Saber and will briskly strike at you, then Your Grace must not allow him to properly approach, nor to hit your blade, likewise, when he also will undertake all forms of antics (tricks), thus should Your Grace not trust him, but rather pay diligent attention to his strikes or thrusts, and Your Grace can catch him with a long thrust, thus it is good that you see when you can thrust him to the fist or arm, so that he cannot get away with many great thoughts when his fist is injured, and is said rightly by the saying: "Arrogance rarely does well, because if the hand or fist is gone, so it is with one who can knock well, where he otherwise remains at the court."


with rapier against saber
2014. szeptember 22., hétfő

Forgatás/Filming

Forgatás
(english version available after the hungarian text)

Régi álmom egy könyv, ami a magyar szablyavívásról szól. Az eredeti tervem meglehetősen szerény volt, egy kis, képekkel illusztrált technikai jellegű kiadványban gondolkoztam.

De mint egy tündérmesében, itt is egyre-másra szökkentek elő a bokorból a segítő szándékú emberek. Már annak idején a kutatás során is rengeteg segítséget kaptam a közösségtől. A könyv esetében sem volt másképpen. Egy barátomnak, Ferenczi Attila fotóművésznek vetettem fel az ötletet. Ahogy beszélgettünk a dologról, úgy eszkalálódott a történet. Kiderült, hogy épp egy közös barátunkkal – Papp Norbert grafikusművésszel - tervezgetett valami közös munkát. Így bővült háromfősre az alkotógárda. 

Hamarosan a cél is megszületett: Olyan albumot akarunk létrehozni, ami megragadja a török kor hangulatát, de emellett teljes értékű HEMA - vívókönyv marad.

Azt szeretnénk, ha a laikusok, akik kézbe veszik majd a művet egy pillanatra átérezhessék azt a vad, zabolátlan kort. A hozzáértőknek pedig remélhetőleg a mű vívástechnikai tartalma lesz hasznos.

A nyomtatott formátum mellett az e-book kézenfekvőnek tűnt. Ekkor jött Attila ötlete: csináljunk hozzá videosnitteket, de ne modern felszerelésben, hanem korabeli ruhákkal és fegyverekkel. Ez sokat segíthet kontextusba helyezni az egész vívást.

Csakhamar össze is állt a brigád. Lett operatőr, segítség, helyszín és felszerelés. Tata várában és az ottani Angolkertben forgattunk.


a stáb / the crew
Ezúton is köszönet a Bajvívó Magyaroknak, és különösen Szalka Balázsnak valamint Szakács Mártonnak, hogy két napon át modellkedtek! 

A közösségről erejéről egy aranyos történet: Előző este derült ki, hogy mégsem lesz aggregátor. Lementünk hát Tatára, mondván, majd megoldjuk valahogy, óvatosan használva az aksikat. A várban éppen ott voltak a helyi hagyományőrzők. Mondanom se kell, lett áram. Ez nagyon nagy segítség volt tőlük, amit ezúton is köszönök!

Az időjárás is kegyeibe fogadott minket, a 20-21.-i hétvége ideális lett a forgatáshoz. Számomra nagyon érdekes volt, lévén soha nem voltam még „koreográfus” Az előzetesen összeállított menetek időnként kiegészültek egy-egy spontán megoldással. Érdekes volt összehangolni a technikai pontosságot
A két napos munka eredményeképpen közel 1000 kép készült, felvettünk 13 jelenetet, és jól szórakoztunk. Most jön a munka időrablóbb része, szortírozni és utómunkálni ezt a töménytelen anyagot. De ez is egy nagyon izgalmas folyamat.
Az első werkfotó / the first werkphoto


És hogy mit hoz a jövő? Nem tudom, mert most pont arról beszélgettünk, hogy ha már van ennyi anyagunk, akkor nem csak snitteket csinálunk belőle, hanem kis kiegészítéssel egy rövid dokumentumfilmet is készíthetünk. Majd meglátjuk. Miért is ne?!

Filming

I have a dream: publishing a book about the hungarian saber fencing. When I began to realize the dream, I thinking on a small, illustrated book about the techinques. I went to a friend of my, who is a pro photographer, named Attila Ferenczi. He liked the idea. He told me, that he started a project with our mutual friend, Norbert Papp graphic artist. He asked Norbi, who also inquired. The creative staff expanded tho three person. 

We sets the target: capture the cruel, bloody mood of the age of the Ottoman war, but the book must remain a usefull HEMA fencing material.

In addition to the printed format we thinking on e-book also. During a brainstorming Attila had an idea: make some film scene but not with a modern sport-equipped fencer, but people with contemporary clothes and weapons! This can help for everybody to refocus the whole ages and fencing.

And the idea born: soon we had time, place, staff and techniques for filming a short fencing scenes (special thanks for the fencers of Bajvívó Magyarok)

We shoot ~1000 photo and 13 scenes during the two-days work. It was very interesting job for me, but I enjoyed much. Now we facing with the time-consuming part of the work, but it is no problem. This work is amazing! But the story not ended there: now we thinking not only for a short scenes but (ofc with some additional work) we planning a short documentary about this kind of fencing. We can do it. Why not?