2014. augusztus 14., csütörtök

Hosszúkardvívás, mint sport

A hosszúkardvívás sportaspektusa hosszú időn keresztül az egyik fő prioritási területeim közé tartozott. A múlt idő nem véletlen. Ahogy más harcművészetekben is tapasztalható, ez a terület nagyon fontos és elengedhetetlen része a teljes tanulási folyamatnak, de messze nem a vége. Ez az egyik fő különbség a küzdősport és a harcművészetek között (legalábbis szerintem) Jómagam - noha természetesen indulok még versenyeken - már nem elsősorban a sportcélú vívásra koncentrálok. Ez egy természetes folyamat, amit máshol is látok, és itt is működik.

Mindazonáltal eléggé elmélyedtem ebben az aspektusban, és a személyes fejlődésem mellett a háttere és a helyzete is komolyan érdekelt, illetve érdekel mind a mai napig. Amikor tehát nagyjából egy évvel ezelőtt az Ars Ensis Free Scholler dolgozathoz kerestem témát, eléggé adta magát a terület. Így a témám a hosszúkardvívás, mint sport helyzetének, és állapotának feltérképezése lett.

Nos, úgy alakult, hogy a Free Scholler elmaradt, és nagy valószínűséggel nem fog visszakerülni a terveim közé a belátható jövőben, de a dolgozat természetesen elkészült. Mivel a terület viszonylag gyorsan változik, ezért nem akarom, hogy a virtuális fiókban porosodjon, így ezúton osztom meg a nyilvánossággal.

Jó olvasgatást!

2014. augusztus 8., péntek

A harcos elméje / Mind of the warrior

Az ölés képessége
(english version bellow the hungarian)

Harcosok. Mi különbözteti meg őket az átlagos embertől? Régóta gondolkodom ezen a kérdésen, és egyenlőre nem találtam rá kielégítő választ.
A Molloy / Grossman szerzőpáros "Why can't Johnny kill?" című művében van egy érdekes adalék ehhez a témához.

Ők idéznek egy kutatást, (Marschall 1978) amelyben második világháborús katonákat vizsgáltak. Azt állapították meg, hogy a katonák mindössze 15 - 20% volt képes célzott lövést leadni az ellenségre az ölés határozott szándékával. Nagyapám világháborús katonatörténeteiből is hasonló hámozható ki.

Hoznak tovább történelmi példákat is. (pl: Amerikai polgárháború) De a lényeg az: hiába tanítod meg egy embernek a fegyver használatát, és hiába dobod egy élet-halál szituációba, nem biztos, hogy képes lesz a megfelelő pillanatban ölni.

Akkor egyesek miért képesek rá? Szerintem két ok miatt.
 • kötelességtudatból.
 • hiányzik belőlük a gátlás
Az első csoportnál az érzelmi ellenállást felülírja más érzelmek parancsa, vagy az akaraterő. Szerintem ők a jó katonák, csak ők hamar sérülni fognak pszichésen.

A második csoportnak nincsenek gátlásaik. Békében ők többé - kevésbé féken tartják a késztetéseiket, de háborúban kiélhetik azokat. Szerintem ők is jó katonák, de szigorú felügyelet alatt kell tartani őket, mert különben vérengzés lesz a vége. Ezek az emberek nem feltétlenül primitív, agresszív alakok. Szerintem ez egyszerűen egy jellemvonás, ami vagy megvan, vagy nincs. Békeidőben azért működnek többé - kevésbé jól mert megtanították őket arra, hogy kontrollálják magukat. Mint ahogy nem böfög az asztalnál, pedig az is egy természetes késztetés.

Küzdősportokban néha lehet találkozni ilyen ellenféllel. Ilyenkor azt érzed, hogy az illető nem ellenfélként, hanem ellenségként tekint rád. Nem legyőzni akar, hanem ölni.

Will to kill

Warriors. What is the difference between them and the average man? I thinking on this topic since years, but I do not have satisfactory answer. 

In the book of Molloy/Grossman "Why can't Johnny kill?" is and interesting additions to this topic.

They quote a study (Marschall 1978) which examined a WW2 soldiers. This research found that only 15-20% of soldier were able to shoot aimed shot at the enemy with the "will to kill" My grandfather's soldier stories from WW2 also enhanced this information.

There is a lot historical examples (fe: USA civil war) But the point is same: You can teach the usage of weapon and  you can throw the soldier in death-or-survive situation, the majority of man not able to kill.

Then why some people can do it? I think for two reason:
 • Duty
 • Lack of inhibitions
In the first group the emotion of "duty" overwrite the emotional resistance. I think they're good soldier, but they will damaged psychologically soon.

The second group has no inhibition. In peace they controll their nature, but in war - time they can act as natural born killers. They are also a good soldiers, but they required strong command othervise the bloodshed will happen. This people are not neccessarily primitive or agressive. I think this is just a trait.
In peace-time they work more - less well because they taught them to control themselves. As you do not burp at the table, despite it is a natural urge.

In combat sports sometimes you can see such opponent. In this case you fell, that you are not an opponent to him/her: you are enemy. He do not want to beat you: but to kill.

2014. augusztus 3., vasárnap

XVII századi szablya; 19. rész/ XVII century saber; part 19.

Hosszúkard elleni teszt #2
(english version bellow the hungarian text)

A hétvégén András Bálint, az Ars Ensis oktatója volt a vendégem. Természetesen vívtunk sokat, és nem maradt el a szablyaanyag tesztelése hosszúkarddal szemben.

Lényegesen új tapasztalat nincsen, az előző teszt eredményei azonban teljes mértékben megerősítésre kerültek.

 • Lábmunka!
 • Körkörös mozgás
 • A harc agresszív irányítása


Test against longsword #2

During the weeken I had a visitor. Mr. Bálint András, intructor of Ars Ensis visited me. Ofc we fought, and do not missed the test of my saber - skills against his longsword.

There is no suprisingly new experiences, but all of the previous was confirmed.


 • Footwork!
 • Circular motion
 • The agressive control of the fight

2014. július 30., szerda

XVII századi szablya; 18. rész/ XVII century saber; part 18.

Hosszúkard elleni teszt
(english version available bellow the hungarian text)Alapvetésem, hogy egy rendszernek rugalmasnak kell lennie. A végvári vitézek szablyával harcoltak számos, különböző módon felszerelt ellenfél ellen, ezért a vívásuknak működnie kell akkor is, ha nem szablyával állnak szemben.

Ezért teszteltem a technikáimat hosszúkard ellen. Tóth Marcell, az Ars Ensis hosszúkard oktatója volt segítségemre ebben.'Doki' közel tíz éve vív és oktat, így nagyon jó ellenfél. Sikerült is néhány fontos tapasztalatot leszűrni a küzdelmünkből.

Tapasztalatok:

 • Hosszabb elérésű fegyverek esetén a lábmunka kiemelten fontos
 • Fizikailag erős ellenfelek ellen az irányváltásos cselek jobban működnek, mint az erő-alapú technikák.
 • A belharc jól működik a hosszabb fegyverek ellen. 2 tempóból kell bemenni --> lábmunka!
 • Kell egy olyan protektor, amiben rendesen fel tudom emelni a karom
Szóval összefoglalva: LÁBMUNKA

Test against longsword


I belive that a system must be flexible. The warriors of border garrisons fought agains many type of enemies with saber. Because of this, his fencing should be worked agains different type of weapon, not only against saber.

Because of this I tested the techniques against longsword. Marcell Tóth - instructor of Ars Ensis - helped me. 'Doki' fence and teach for almost 10 years, and he is a very strong opponent. I studied a lot from our fencing.

Experiences:

 • The footwork is extremly important against weapon with longer reach. 
 • Against physically strong opponents the reversing action could work better than the power-based techniques.
 • aThe close combat techniwues could work well against longer weapon. Go into distance with 2 tempo --> Footwork!
 •  I need a new protector, which allow to raise my hands...
So to summarise: FOOTWORK
2014. július 29., kedd

"5 treffe 3 gange"

A történelmi szabályrendszer alapján vívtunk egy jót Doki barátommal

We made a nice and fun free fight based on the historical ruleset.2014. július 16., szerda

XVII századi szablya; 17. rész/ XVII century saber; part 17.

Tapasztalatok szabad harcban
(english version after the hungarian text)

Véleményem szerint minden rendszert ki kell próbálni a lehető legváltozatosabb körülmények között. Így képet kaphatunk arról, hogy valóban működnek-e az elképzelések. Természetesen egy vívótechnika végrehajthatóságát nagyban befolyásolja az, hogy ki szeretné alkalmazni.

A videó:
The video:


Pár hónapnyi intenzív gyakorlás után úgy döntöttem, hogy részt veszek a 3. Csobánci Bajviadal nevű rendezvényen, hogy kipróbálhassam az interpretáció helyességét. Természetesen messze nincs készen, de egyfajta "alfa - teszt" fázisra már alkalmas, és jobb, ha még most derül ki, hogy teljességgel tévúton járok, mint mondjuk még egy évnyi intenzív munka alapján.

Átnézve a videókat, több komoly hibát láttam, ami a képességeimre és ismereteim szintjére vezethetőek vissza. Ellenben, amikor sikerült a technikákat többé - kevésbé megfelelően végrehajtani, akkor azok működtek.

A körülmények
 • A versenyt fa szablyákkal vívtuk, teljes protektorban. A szablyák könnyebbek voltak mint a fémek, nagyjából 700-750 g. Méretük, görbületük többé-kevésbé megfelelt az átlagosnak
 • A szabályok nem engedték a fizikai kontaktust. Egyedül az ellenfél fegyvertartó kezének elsöprése volt lehetséges. Ilyen helyzetbe nem kerültem a torna során. 
 • A támadó tempóelőnye a pontozásnál figyelembe volt véve. Ez számomra szokatlan körülmény volt, mert az indítás pillanatát vették alapul.
 • Fej és törzs: 3 pont. Végtagok: 1 pont.
 • Volt "láncvágás" azaz maximum 3 egymásba kapcsolódó találat esetén minden találat pontszámát megkapta a versenyző.
 • A selejtezőkben 5 pontig, a döntőkben 7 pontig ment a küzdelem.
 • A ring átmérője 7 m, a kilépést intéssel büntették.


A tapasztalatok
 • Nagyon nehéz az átállás az egyenes vonalú vívásról a körkörös mozgásra. Ez legjobban a "felső állások #7" videón látszik, ahol elmulasztom az oldalra lépést, és gyönyörűen mellbe szúrnak. 
 • A felső állásból borzalmasan erőseket lehet ütni. Ez jól látszik a "felső állások #10" esetében.
 • Az állásokból indított támadások nagy erejük miatt jól kinyitják az ellenfél védelmét, amit ki lehet használni. Lásd: "baloldali középső állás #1"
 • A fizikai kontaktus hiánya borzalmasan nehézzé teszi a stílus vívását. A technikák nagyban építenek ugyanis az ellenfél valamilyen szintű kontrolljára.
 • A halott kard megbosszulja magát. Ld:  "felső állások #1" Itt vívótávolságon belül megtorpantam, és irány akartam váltani. Meg is szúrtak.
Összegzés

A technikákkal elégedett vagyok, a végrehajtással messze nem, de "alfa - tesztnek" tökéletes volt ez az alkalom. Amit rengeteget kell gyakorolni, az a körkörös mozgás ~ lábmunka!! ~ begyakorlása. De véleményem szerint a technikák megállják a helyüket. Természetesen számos vívás kell még, és a végső választ időgép hiányában úgysem tudjuk meg soha.

Experiences in free fight


Based on my opinion all system must be tested in every possible circumstances. If do, we can have clear pictures about the strenghts and weaknesses of our theory. Ofc the usability of all fencing techniques influenced by the fencer's skill... 

After a few months of intensive training I entered into the "3. Medieval saber tournament". My goal was very simple: I will test my reconstruction. It is not ready yet, but enough for "alpha - testing" And if all my theory was a bullshit, it is better to see now than after one more year work. (Finaly, I could won the tournament but this is not important from our viewpoint now)

After checking the videos I see a lot of mistake, which come from my current (low) skill and talent level. But when I could (more~or~less) perform the clear technique they worked.

Circumstances
 • We fought with wooden saber in full protective gear. The weight of saber was a bit lighter than the orinal, cc: 700 - 750 g. The size and curve was same than the average
 • The rules do not allowed any physical contact. Only the push of the opponent's arm was allowed, but I wasn't in the situation, so, I do not met with this oportunities.
 • The judges try to follow who have the temo (eg: right of attack, like in olimpic fencing) This was very unusual for me. 
 • The head and torso: 3 points. Arms and legs: 1 point.
 • In case of "Chain-hit" (maximum 3 continous hit) the judges counted the total amounts of hits.
 • In the qualifiation: 5 points, in the finals 7 points was the goal. 
 • Size of ring was 7 m. If you go out, you had a warning. 
Experiences
 • The change between the classical "line-fencing" and the all-round movement was very-very hard. You can see very well in the "high guard #7". I forget to move out from fencing line, and I was thrusted in my chest. 
 • You can hit extremly hard from high guard. You can see this well in: "high guard #10)
 • The hard-hitting attack can be open the opponent's defence. Good example:'left middle guard #1'
 • The lack of physical contact felt terribly. High amount of my techniques based on the controll of the enemy's hand, body or weapon.
 • The "dead sword" (empty tempo whitin fencing distance) not allowed. See in "high guard #1". I stopped in the middle of the motion and I try to change the direction. My enemy thrust me immediately

Summary


I am satisfied with the techniques but not with my performance. It was a good "alpha - test" but there is a lot of work to do. The moving in the circle ~footwork!! ~ is a crucial point of the whole system. But I think the direction is good, but I need a huge amount of free fight for further testing.

2014. július 8., kedd

XVII századi szablya; 16. rész/ XVII century saber; part 16.


Tárgyi források
(english version available bellow hungarian text)

Voltam a Nádasdy Ferenc múzeumban Sárváron. Sikerült jópár szablyát megmérnem, amik közül 11 darab korban is relevánsnak bizonyult. Főként a görbület és a súlypont volt fókuszban, mint a technikákhoz leginkább fontosabb fizikai tulajdonságok.

Összefoglalónak két chart, ami már az új adatokat is felhasználva készült.

Material sources

I was in Nádasdy Ferenc muzeum, Sárvár. I measured a lot of saber. 11 from the relevant ages. I concentrated for the curve, and for the center of gravity. This is the two most important thing for the interpretation of techniques.

Just for you, two new chart wich based on the new data.